Regler för returer och reklamationer på webbplatsen www.ziarnozycia.pl

Rätt att frånträda försäljningsavtalet (RETURNERING)

 1. Konsumenten kan säga upp sig från försäljningsavtalet inom 14 dagar utan att ange någon anledning.
 2. Tidsgränsen som anges i sek. 1 börjar med att produkten levereras till konsumenten eller en annan person än den transportör som han har utsett.
 3. Konsumenten kan frånträda Avtalet genom att lämna ett meddelande om frånträde från Avtalet till Säljaren. För att hålla tidsfristen för att frånträda Avtalet räcker det att Konsumenten skickar ett uttalande innan denna period löper ut.
 1. Deklarationen kan skickas med traditionell post eller elektroniskt genom att skicka deklarationen till Säljarens e-postadress - kontakt@ziarnozycia.pl. Deklarationen kan också lämnas på en blankett vars mall är en bilaga till lagen av den 30 maj 2014 om konsumenträttigheter, men detta är inte obligatoriskt.
 2. Om konsumenten skickar deklarationen via e-post, ska säljaren omedelbart skicka konsumenten till den e-postadress som tillhandahålls av konsumentbekräftelsen på mottagandet av deklarationen om återkallelse från avtalet.
 3. Konsekvenser av återkallelse från avtalet:
  • Vid återkallelse från ett distansavtal ska avtalet anses ogiltigt.
  •  Vid frånträde från Avtalet återsänder Säljaren till Konsumenten omedelbart, senast inom 14 dagar från dagen för mottagandet av Konsumentens utlåtande om frånträdande ur Avtalet, alla av honom gjorda betalningar, inklusive kostnaderna för leverans av artikel, med undantag för extra kostnader som följer av det leveranssätt som valts av Konsumenten, annat än det billigaste standardleveranssättet som erbjuds av Säljaren.7. Säljaren kommer att återbetala betalningen med samma betalningsmetoder som användes av Konsumenten i den ursprungliga transaktionen, såvida inte Konsumenten uttryckligen har samtyckt till en annan lösning som inte kommer att innebära några kostnader för honom.
   8. Säljaren kan hålla inne med återbetalningen tills produkten har mottagits tillbaka eller tills bevis på dess retur tillhandahålls honom, beroende på vilken händelse som inträffar först.
   9. Konsumenten bör returnera Produkten till Säljarens adress som anges i dessa Regler omedelbart, senast 14 dagar från det datum då han informerade Säljaren om frånträdet från Avtalet. Tidsfristen kommer att hållas om Konsumenten skickar tillbaka Produkten före utgången av 14-dagarsperioden.
   10. Konsumenten står för den direkta kostnaden för att returnera Produkten, inklusive kostnaden för att returnera Produkten om Produkten på grund av dess natur inte kunde returneras med vanlig post.
   11. Konsumenten är endast ansvarig för en minskning av Produktens värde till följd av att den används på ett annat sätt än vad som var nödvändigt för att fastställa Produktens art, egenskaper och funktion.
   12. Om den på grund av Produktens beskaffenhet inte kan returneras med vanlig post kommer information om detta, samt kostnaden för att returnera Produkten, att ingå i Produktbeskrivningen i Butiken.
   13. Rätten att frånträda ett distansavtal är inte tillgänglig för Konsumenten i förhållande till det Kontrakt där föremålet för tjänsten är en vara som levereras i en förseglad förpackning, som inte kan returneras efter att förpackningen öppnats på grund av hälsoskydd eller hygienskäl, om förpackningen har öppnats efter leverans.

klagomål

 1. Försäljningsavtalet omfattar nya produkter.
 2. Vid defekt i varan som köpts från Säljaren har Kunden rätt att göra ett reklamation utifrån bestämmelserna om garanti i civillagen. Om Kunden är en Företagare, utesluter parterna ansvar enligt garantin.
 3. Klagomål ska lämnas skriftligen eller elektroniskt till Säljarens e-postadress: kontakt@ziarnozycia.pl.
 4. Det rekommenderas att klagomålet inkluderar bland annat: en kortfattad beskrivning av defekten, omständigheterna (inklusive datumet) för dess uppkomst, detaljer om kunden som lämnar in reklamationen och kundens begäran i samband med defekten på varan.
 5. Säljaren kommer att svara på klagomålsbegäran omedelbart, och om kunden är en konsument - senast inom 14 dagar. Om Kunden är en Konsument och Säljaren inte svarar på klagomålsbegäran inom 14 dagar, anses Kundens begäran vara berättigad
 6. Varor som returneras under reklamationsförfarandet ska skickas till följande adress: ul. Wiewiórcza 2A/13, 61-160 Czapury, Polen.
 7.  Om garanti har beviljats ​​för Produkten kommer information om den, liksom dess innehåll, att ingå i beskrivningen av Produkten i Butiken.